ทุนจดทะเบียน…เรื่องง่ายๆที่เข้าใจได้ยาก

landscape, mountain landscape, vista
Click to rate this post!
[Total: 274 Average: 5]

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังอ่านงบการเงิน อาจคุ้นเคยกับคำว่าทุนจดทะเบียนเป็นอย่างดี เพราะทุนจดทะเบียน คือ จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท โดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้

แต่สำหรับคนที่เพิ่งก่อตั้งบริษัท อาจกำลังตั้งคำถาม ทุนจดทะเบียนควรจะเป็นเท่าไร ควรจดทะเบียนดีหรือไม่แล้วส่งผลกระทบอย่างไร ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายทุนจดทะเบียนให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

ความหมายของทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน (Authorized Capital) คือ ทุนที่เจ้าของกิจการแจ้งจดทะเบียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งหมายความว่า ทุนจดทะเบียนจะมีจำนวนเท่ากับ จำนวนหุ้นทุนที่จดทะเบียนไว้คูณด้วยราคาพาร์ของหุ้นแต่ละหุ้น ทุนจดทะเบียนจะมากหรือน้อยมักขึ้นอยู่กับความเล็กหรือใหญ่ของธุรกิจ โดยการจดทะเบียนทุนดังกล่าว จะต้องจัดทำที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับทุนจดทะเบียนไว้ โดยนอกจากการจดทะเบียนจะต้องกระทำ เนื่องจากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทุนจดทะเบียนบริษัทยังมีผลกับความน่าเชื่อถือในการรับงานของบริษัทอีกด้วย การรับงานใน scale ใหญ่ๆ การจ้างบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูง จะช่วยให้ผู้ว่าจ้างอุ่นใจกว่าการจ้างบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยๆ เพราะหากเกิดปัญหาถึงขั้นต้องฟ้องร้องและต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้น บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่าก็จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายได้มากกว่าบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่านั่นเอง

ทุนจดทะเบียนบริษัทเท่าไหร่ดี?

สำหรับคำถาม ทุนจดทะเบียนควรเป็นสักเท่าไหร่? ยังไม่มีคำตอบที่ตายตัวสำหรับคำถามนี้ เพราะทุนจดทะเบียนที่คนส่วนใหญ่จะนิยมจดทะเบียนจะอยู่ที่ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่นิยมแต่มิได้บังคับ เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดให้มีการเสียค่าธรรมเนียมอิงตามมูลค่าทุนที่แจ้งจดทะเบียน ซึ่งไม่ว่าเราจะจดทะเบียนบริษัทด้วยทุน 1 ล้านบาท หรือ 1 แสนบาท ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาทเท่ากัน

ดังนั้น หากในกรณีที่ธุรกิจของเรามีการเติบโต และต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ เจ้าของกิจการอาจพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมจดทะเบียนบริษัทด้วยทุน 1 แสนบาท ต้องการเพิ่มทุนเป็น 1 ล้านบาท คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเพิ่มทุนอีก 5,000 บาทรวมค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายทั้งสิ้นคือ 10,000 บาท ดังนั้นหลายๆคนจึงเลือกที่จะจดทะเบียนด้วยทุน 1 ล้านบาทตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าธรรมเนียม นั่นเอง

0.0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

(Visited 128 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top