ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทแต่เดิมการจดทะเบียนบริษัท ค่อนข้างยุ่งยากมาก ๆ ๆ ๆแต่กฎหมายใหม่ ปัจจุบันลดข้อจำกัดของต่าง ๆ ไปหมดแล้วทำให้ ได้ภายในวันเดียวเท่านั้นซึ่งระยะเวลาก็จะเท่ากับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดส่วนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทนั้นค่าธรรมเนียมของกรมพัฒน์ จดทะเบียนบริษัท จะสูงกว่า แต่ก็ไม่กี่พันส่วนค่าบริการรับจดทะเบียน นั้นจะไม่ต่างกัน

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top