เจ้าของกิจการควรอ่านงบการเงินให้เป็น

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

เจ้าของกิจการควรอ่านงบการเงินให้เป็น
เจ้าของไม่จำเป็นต้องทำบัญชีเป็น แต่เจ้าของควรจะใช้ประโยชน์จากตัวเลขทางบัญชีให้เป็น โดยผ่านการอ่านงบการเงินให้เป็น
การอ่านงบการเงิน(ที่เชื่อถือได้) สามารถช่วยเจ้าของในการวางแผน ตัดสินใจลงทุน หรือ มีการนำตัวเลขไปประกอบการตัดสินใจอื่นๆอีกมากมาย
มูลค่าของกิจการ ราคาหุ้น ก็หาได้จากงบการเงิน หรือแม้กระทั่งการจะไปขอกู้เงินเพื่อทำโครงการต่างๆจากธนาคาร คุณก็ต้องยื่นงบการเงิน(ที่ดูดี)ให้ธนาคารดู
การจะหาผู้ร่วมลงทุนในกิจการ คุณก็ต้องให้เขาดูงบการเงิน ดูผลประกอบการที่ผ่านมา
เห็นไหมว่าบัญชี และงบการเงินจำเป็นต่อกิจการอย่างยิ่ง แทบจะใช้บอกสถานะ ตัวตนของกิจการเลยทีเดียว
งบการเงินที่เห็นกันบ่อยๆ
งบการเงินมีหลายชนิด แต่ที่ทำ และ เห็นกันบ่อยๆ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น และงบการเงินรวม สำหรับกิจการที่มีบริษัทในเครือ ฯลฯ
งบการเงินแต่ละตัวบ่งบอกความหมายเกี่ยวกับสถานะภาพของบริษัทแตกต่างกันไป หมายถึงงบแต่ละตัว ทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น
งบกำไรขาดทุน บอกความสามารถ ในการทำงานของกิจการ หรือผลประกอบการ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วัดผลเป็นรอบระยะเวลา 1 เดือน และปี
งบดุล บอกถึงฐานะทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
งบกระแสเงินสด บอกถึงกระแสเงินที่กิจการรับเข้า หรือจ่ายออกทั้งสิ้น ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วัดผลเป็นรอบระยะเวลา 1 เดือน และปี

เขียนโดย ภัทรจิตต์ ชุณหะวัต
http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=741

(Visited 14 times, 1 visits today)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top