โกงภาษี เขามีวิธีอะไรกันบ้าง

โกงภาษีอย่างไร

ปัจจุบันการฉ้อโกงมีหลากหลายวิธีและซับซ้อนมากขึ้นทั้งที่หลอกลวงโดยตรงและ

หลอกลวงทางอ้อม เช่น การโกงภาษี โดยในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมามีผู้ฉ้อโกงภาษีอากรเฉพาะที่ถูกจับได้จำนวน 287 คดี มีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินสูงถึง 3,000 ล้านบาท ซึ่งการโกงแต่ละครั้งนั้น ได้มีการพัฒนารูปแบบวิธีคิดวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องจนเป็นช่องทางให้มีจำนวนผู้ทุจริตต่อระบบ ภาษีอากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ และถ้าหากปล่อยให้ขบวนการเหล่านี้มีการเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆ ในไม่ช้าสภาพเศรษฐกิจของประเทศชาติ ก็จะถูกทำลายอย่างย่อยยับ จึงขอตีแผ่กลโกงภาษีของเหล่าบรรดาอาชญากรทางเศรษฐกิจ จะลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนปมขนาดไหนติดตาม ได้ใน 10 กลโกงภาษี

วิธีที่ 1 .การออกภาษีขายต่ำกว่าราคาจริง
วิธี การนี้มักจะเกิดขึ้นกับธุรกิจขายสินค้าที่ยากต่อการตรวจสอบในเรื่องราคา เช่น ธุรกิจอัญมนี เมื่อมีการซื้อขายสินค้ากันแล้ว ลูกค้าบางรายที่ไม่ได้รับใบกำกับภาษี หรือไม่ต้องการรับใบกำกับภาษี จึงเกิดช่องโหว่ให้ผู้ขายสามารถออกใบกำกับภาษีขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริง ได้ เช่น เมื่อมีการขายเพรชให้กับลูกค้าในราคา 100,000 บาท โดยลูกค้าไม่ได้รับใบกำกับภาษีไว้เป็นหลักฐานการซื้อขาย ทำให้ผู้ขายสามารถ ออกใบกำกับภาษีในราคา
10,000 บาทได้ ยอดการขายในครั้งนี้ก็จะต่ำกว่าความเป็นจริงทันที และทำให้ยอดการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะลดลง ทำให้รัฐได้รับภาษีน้อยลง

วิธีที่ 2 การจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นมา 2 ชุดเหมือนกัน
โดย จะพิมพ์แบบใบกำกับภาษีขึ้นมา 2 ชุด ซึ่งทั้ง 2 ชุดนี้จะมีเลขที่เดียวกันและเมื่อมีการขายสินค้าออกไปแล้ว ก็จะทำให้มียอดการขายซ้ำซ้อนกัน 2 ครั้ง ด้วยการใช้ใบกำกับภาษีเล่มที่เลขที่เดียวกัน วิธีการนี้จะทำให้ผู้ขายสามารถหลบยอดภาษีจากใบกำกับภาษีขายอีกชุดได้ โดยสามารถยื่นชำระภาษีเพียงยอดการขายเพียงครั้งเดียว และเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในคราวเดียวกัน แต่สามารถตรวจสอบพบภายหลังได้

วิธีที่ 3 การปลอมใบขนสินค้า และใบกำกับภาษีเพื่อขอภาษีคืน
วิธี การนี้ผู้ทุจริตจะอ้างว่าเป็นการส่งออก แต่มิได้มีการขนส่งสินค้าจริง โดยออกใบขนสินค้าปลอมขึ้นมา เพื่อออกใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานในการยื่นขอภาษีคืน จึงทำให้สามารถโกงภาษี ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที เพราะว่าภาษีขายจากการส่งออกจะมีอัตราเป็นศูนย์

วิธีที่ 4 การพิมพ์ใบกำกับภาษีใช้เองโดยไม่มีการซื้อขาย
การ ทุจริตอันดับที่ 7 จะเป็นการพิมพ์ใบกำกับภาษีขึ้นมาเอง โดยจะลงรายการซื้อขาย ต่างๆ ลงไปทั้งที่ความจริงไม่ได้มีการซื้อขายเกิดขึ้น แล้วจึงนำใบกำกับภาษีไปยื่นขอรับภาษีคืนอีกรอบ

วิธีที่ 5 การออกใบกำกับภาษีโดยไม่ถูกกฎหมาย
ผู้ ที่กระทำจะปลอมแปลงว่าเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อออกใบกำกับภาษีปลอมและขายให้กับผู้ต้องการซื้อใบกำกับภาษี ซึ่งวิธีการนี้ได้รับความนิยมจากเหล่ามิจฉาชีพ มากถึง 7.5%

วิธีที่ 6 สำนักงานบัญชีปลอมเอกสารหรือสับเปลี่ยนใบกำกับภาษี
สำนักงาน บัญชีมักจะรับทำบัญชีให้ลูกค้าหลายๆ ราย และจะมีการสับเปลี่ยนใบกำกับภาษี ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา โดยทำการแต่งยอดภาษีขึ้นมาใหม่ให้เพิ่มขึ้นหรือลด ลง ซึ่งจะทำให้ยอดการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนที่ลดลง

วิธีที่ 7 การตั้งบริษัทหลายๆ ทอดออกใบกำกับภาษีให้กันเองโดยไม่ได้ประกอบกิจการจริง
วิธี การนี้จะมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาหลายๆ แห่ง โดยจะทำเป็นขบวนการเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ โดยจะออกใบกำกับภาษีซื้อขายแก่กันเป็นทอดๆ โดยทอดสุดท้ายจะแสดงตัวเป็นผู้ส่งออก ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้มีการส่งออกสินค้าเลย แต่จะมีการปลอมใบขนสินค้า และใบสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งวิธีการนี้กรมสรรพกรได้ ส่งเจ้าหน้าไปตรวจสอบยังประเทศ ที่ถูกอ้างถึงจนทำให้สามารถจับกุมผู้ทุจริตมาลงโทษได้

วิธีที่ 8 การปลอมใบกำกับภาษีของบริษัทที่มีชื่อเสียง
วิธี การนี้ผู้ทุจริตจะทำการปลอมใบกำกับภาษีขึ้นมาเองส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นใน ธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งมักจะปลอมใบกำกับภาษีของบริษัทผู้ขายส่งรายใหญ่ที่มีเครือข่ายการขายส่ง กระจายทั่วประเทศ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่าใบกำกับภาษีที่ทำขึ้นมาเป็นของจริงหรือของปลอม โดย ในบางครั้งผู้ซื้อใบกำกับภาษีก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของปลอมแต่ส่วนใหญ่ จะไม่ทราบว่าเป็นของปลอม

วิธีที่ 9 การขายใบกำกับภาษี
ผู้ ประกอบการมีสถานประกอบการจริง และมีการประกอบธุรกิจจริง มีรายรับจากสินค้าที่ซื้อขายจริง แต่ได้นำใบกำกับภาษีที่ผู้ซื้อไม่ต้องการไปขายให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการ ใบกำกับภาษี เพื่อขอคืนภาษีจากรัฐหรือทำให้เสียภาษีน้อยลง ส่วนใหญ่มักพบกับธุรกิจประเภทปั๊มน้ำมัน หรือผู้ประกอบการที่ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งมักจะไม่ต้องการใบกำกับภาษี

วิธีที่ 10 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ได้ประกอบกิจการจริง
วิธี การนี้บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการจริง แต่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อประโยชน์ในการขอคืนภาษีซึ่งบางรายแจ้งว่าเป็นผู้ส่งออก แต่ไม่ได้มีการส่งสินค้าจริงและบางรายก็ไม่ได้ทำกิจการอะไร มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่า โดยจะขอภาษีจากใบกำกับภาษีปลอม เมื่อขอคืนภาษีได้สักระยะหนึ่ง ก็จะปิดกิจการไปแล้วไปเปิดตัวบริษัทใหม่และดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม พร้อมกับดำเนินการขอคืนภาษีเวียนไปเช่นนี้เรื่อยๆ

แทบ ไม่น่าเชื่อเลยว่า ภายใต้การแข่งขันการดำเนินธุรกิจอย่างเสรีของสุจริตชนแล้วยังมี การแอบแผงตัวจากบรรดามิจฉาชีพ ที่อาศัยคราบของสุจริตชนทำธุรกิจ อย่างไม่ชอบมาพากล วิธีการเดียวที่จะขจัดพวกขยะสังคมเหล่านี้ได้ นั่นก็คือการร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน อย่าปล่อยให้คนกลุ่มนี้มาเอาเปรียบคนที่เขาตั้งใจทำงานหาเงินโดยสุจริตอย่าง พวกเราอีกต่อไป

http://gotoknow.org/blog/strategist/197988

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.